Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga

Članarina

U skladu sa novim Zakonom o privrednim komorama koji će se primenjivati od 1.1.2017. godine, članarina postaje zakonski obavezujuća (u prilogu je Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini, objavljena u “Službenom glasniku RS”, broj 101 od 16.12.2016. godine). 
Od 1.1.2017. godine, privredni subjekti sa teritorije zaječarskog i borskog okruga uplaćuju određeni iznos članarine Privrednoj komori Srbije na žiro račune navedene u Odluci.

Vreme do sajma

parlament

drugi o nama