Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga

CBEDA

CBEDA - Prekogranicna akcija razvoja obrazovanja
Bugarska - Srbija
PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE U OKVIRU
IPA : 2007CB16IPO006 – 2009 - 1

Vodeći partner: Regionalna privredna komora Zaječar
Partner: Trgovinsko industrijska komora Vidin

Prioritetna osnova: Prioritetna osovina 2: Poboljšanje kapaciteta za zajedničko planiranje, rešavanja problema i razvoj

Područje intervenisanja: 2.1. Veze i uspostavljanje mreža na institucionalnom, firmenom i obrazovnom nivou

Trajanje: 12 meseci

Ciljevi projekta: Opsti cilj je da ojaca teritorijalno zblizavanje bugarsko-srpskog prekogranicnog podrucja, konkurentnost i odrzivost njegovog razvoja preko saradnje u oblasti obrazovanja i privrede duz administrativnih granica.

Ciljne grupe: Radno sposobno stanovništvo Zaječarskog i Borskog okruga (Srbija) i Vidinskog okruga (Bugarska) – svi zaposleni i nezaposleni ljudi na ovoj teritoriji

Projektne aktivnosti:
1. Upravljanje projektom
 Prekogranična koordinacija
 Interna koordinacija
2. Promocija projekta
1.1 Promotivna konferencija - Zajecar / Vidin
1.2 2 Foruma - 1 u Srbiji, 1 u Bugarskoj
3. Definisanje metodologije i identifikacija sektora istraživanja
 Definisanje SNA metodologije
4. Identifikacija sektora u kojima će biti sprevedena SNA analiza
5. Kreiranje web sajta
6. Završna konferencija

Rezultati projekta:
1. Mreza aktera u ciljnom regionu koji rade u oblasti obrazovanja
2. Održana Marketinška i promotivna kampanja, održani Forumi sa kompanijama
3. Popunjeni upitnici
4. Kreiran web sajt
5. Publikovana Analiza rezultata


Upis učenika - dualno obrazovanje
Pravilnici - dualno obrazovanjeprijava trenera u dualnom obrazovanju
parlament
RS MTTT baner

.