Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga

INNOLINK

INNOLINK- Povezivanje inovacija sa radom MSP-a u istocnoj Srbiji i severozapadnoj Bugarskoj
Bugarska - Srbija
PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE U OKVIRU
IPA : 2007CB16IPO006 – 2009 - 1

Vodeći partner: Regionalni centar za održivi razvoj i razvoj preduzetništva Timok
Partneri: RPK Zaječar, Agencija za regionalni razvoj i poslovni centar Vidin

Prioritetna osa: Osa 2: Poboljšanje osposobljenosti za zajedničko planiranje, rešavanja problema i razvoj

Oblast intervencije: 2.1. Veze i uspostavljanje mreža na institucionalnom, firmenom i obrazovnom nivou

Trajanje: 12 meseci

Ciljevi projekta:
Glavni ciljevi:
o Povećanje konkurentnosti MSP u regiji Istočne Srbije i Zapadne Bugarske
o Povećanje nivoa saradnje između institucija u Regionu Istočne Srbije i Zapadne Bugarske radi poboljšanja službi za MSP sektor u oblasti inovativnosti.
Specifični ciljevi:
1. Kreiranje potrebnih preduslova za implementaciju novog znanja i tehnologija u regionu prihvatanjem inovativne prakse za MSP.

Ciljne grupe:
6000 MSP aktivnih u oblasti Istočne Srbije
5000 MSP aktivnih u oblasti severozapadne Bugarske

Projektne aktivnosti:
1. Pripremna aktivnost – Formiranje projektnog tima
2. Sastanci projektnog tima
3. Tenderske procedure
4. Bilten o inovativnosti
5. Selekcija učesnika i organizovanje prekograničnih treninga o inovativnosti iz 5 oblasti
6. Istraživanje na terenu i inovativni profili za 300 MSP
7. Sačinjavanje studije na temu inovativnog potencijala MSP u regionu i izrada inovativnih profila
8. Izrada inovativnih planova za 50 MSP
9. Promocija projekta

Rezultati projekta:
Povečan inovativni kapacitet MSP sektora, povećan nivo institucionalne kooperacije, veći broj obučenih MSP, pristup fondovima.


Upis učenika - dualno obrazovanje
Pravilnici - dualno obrazovanjeprijava trenera u dualnom obrazovanju
parlament
RS MTTT baner

.