Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga

NET4TOUR

NET4TOUR - Mreža za prekograničnu saradnju između Bugarske i Srbije u oblasti turizma
Bugarska - Srbija
PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE U OKVIRU
IPA : 2007CB16IPO006 – 2009 - 1

Vodeći partner: Privredna komora Vraca – Kancelarija u Berkovici Bugarska
Partneri: RPK Niš, RPK Zaječar, Agencija za regionalni razvoj i poslovni centar Vidin

Prioritetna osa: Osa 2: Jačanje kapaciteta za zajedničko planiranje, rešavanje problema i razvoj

Oblast intervencije: 2.2: Održivi razvoj kroz efikasno korišćenje regionalnih resursa

Trajanje: 12 meseci

Ciljevi projekta: Opšti cilj projekta je podrška privrednom razvoju prekograničnog regiona i povećanje njegove konkurentnosti ostvarivanjem njegovih potencijala u oblasti turizma.
Specifični ciljevi projekta su:
1) Sprovođenje sveobuhvatne analize turističkih resursa u ciljnom regionu (okruzi Mintana, Vidin, Niš i Zaječar)u pogledu mogućnosti za njegov budući razvoj kao turističke destinacije;
2) Stimulisanje poslovne saradnje između aktera u oblasti turizma iz ciljne prekogranične oblasti;
3) Popularizacija ciljnog prekograničnog regiona u Srbiji, Bugarskoj i dr. zemljama kao atraktivne turističke destinacije.

Ciljne grupe:
Lokalna MSP i preduzetnici iz oblasti turizma iz prekograničnog regiona, putničke agencije, tur-operateri, turistički informativni centri

Projektne aktivnosti:
1. Identifikacija i procena svih vrsta resursa za razvoj turizma u ciljnom regionu;
2. Uspostavljanje mreže aktivnih aktera koji rade u oblasti turizma u ciljnom regionu
3. Razvoj promotivnog web sajta i Internet baze podataka o raspoloživim resursima za razvoj turizma u regionu;
4. Razvoj zajedničkog turističkog proizvoda za ciljni region;
5. Promocija novo-razvijenog turističkog proizvoda kroz:

Rezultati projekta:
1. Zajednički turistički proizvod za ciljni region
2. Dva prekogranična sastanka korisnika
3. Promocija ciljnih regiona kao turističkih destinacija na web sajtu; Baza podataka turističkih resursa u regionu; Analiza potencijala regiona kao turističke destinacije
4. Pilot informativne ture ("probne ture" ) za predstavljanje turističkog proizvoda tur-operaterima i medijima
5. "Otvoreni info dani" i završna konferencija za štampu
6. Promotivni film i promoticni klip koji predstavljaju ciljni region kao turističku destinaciju, na engleskom, bugarskom i srpskom jeziku
7. Niz promotivnih materijala za ciljni region kao turističku destinaciju: brošure, lifleti, CD-i, its. Na engleskom, bugarskom i srpskom jeziku.


Upis učenika - dualno obrazovanje
Pravilnici - dualno obrazovanjeprijava trenera u dualnom obrazovanju
parlament
RS MTTT baner

.