Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga

NOWESES

NOWESES – Nove mogućnosti za preduzetnice u jugoistočnoj Srbiji
Program za regionalni socio-ekonomski razvoj II
Finansira Evropska Unija, a realizuje konzorcijum WYG International, HCL Consultants, Tribal Helm i Oxford Policy Management u ime Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji

 Trajanje projekta: 
 30.03.2011. do 30.09.2012. godine

 Partneri na projektu:
 Regionalna privredna komora Niš – Vodeći partner
 Formaper, Specijalna agencija Komore Milana – EU partner
 Regionalna privedna komora Leskovac – Partner
 Regionalna privredna komora Zaječar – Partner

 Ciljna grupa projekta:
 Aktivne i potencijalne preduzetnice
 Regionalni i lokalni stejkholderi
 
 Opšti cilj projekta:
 Doprinos stvaranju uravnoteženog socio-ekonomskog razvoja u Srbiji putem promocije i podrške većem uključivanju žena u ekonomiju
 Doprinos eliminaciji diskriminacije i jednakom učešću žena u ekonomiji, na tržištu rada i društvenom životu u Srbiji

 Posebni cilj projekta:
 Povećanje konkurentnosti firmi u vlasništvu žena i podrška ženama koje žele da osnuju sopstvene firme , a sa ciljem povećanja zaposlenosti u jugoistočnoj Srbiji

 Glavne aktivnosti: 
 0. Upravljanje projektom
 0a. Upravljanje projektom i koordinacija partnera
 0b. Monitoring i evaluacija

 1. Priprema
 1a. Motivisanje i povezivanje sa stejkholderima
 1b. Istraživanje o provajderima usluga za poljoprivredu i turizam
 1c. Identifikacija i selekcija polaznica treninga
 2. Izgradnja kapaciteta
 2a. Trening 1 - Acquis Communautaire, bezbednost hrane i praćenje lanca hrane
 2b. Trening 2 - Razvoj održivog turizma i efektni marketing
 2c. Trening 3 - Uspešno upravljanje i razvoj poslovanja
 2d. Trening 4 - Efektno stvaranje brenda i promocija brenda
 2e. Trening 5 - Otpočinjanje i upravljanje sopstvenim poslom u sektoru usluga
 2f. Trening 6 - Uspešna promocija i lobiranje za žensko preduzetništvo
3. Promotivna kampanja
 3a. Promotivne konferencije
 3b. Konferencija o strategijama za lobiranje
 3c. Završna konferencija
 3d. Publikacije i promotivni materijali

 Očekivani rezultati:
 Sprovedeno istraživanje o provajderima usluga u poljoprivredi i turizmu;
 Poboljšano znanje preduzetnica iz sektora poljoprivrede i turizma;
 Unapređene menadžerske veštine preduzetnica;
 Poboljšano znanje preduzetnica o brendiranju;
 Unapređeno znanje budućih preduzetnica o otpočinjanju i upravljanju sopstvenim poslom.


Upis učenika - dualno obrazovanje
Pravilnici - dualno obrazovanje
parlament
RS MTTT baner

.