KONSTITUTIVNA SEKCIJA UZGAJIVAČA OVACA I KOZA

Kategorija: Vesti
Autor Dijana Dijanović

U petak, 20. jula 2018. godine je u PKS RPK Zaječar održana je konstitutivna sednica Sekcije za ovčarstvo i kozarstvo PKS RPK Zaječar. Inicijativa za osnivanje ove sekcije je pokrenuta početkom ove godine, sa ciljem unapređenja uzgoja ovaca i koza i proizvodnje mesa, mleka i proizvoda od mesa i mleka. Formiranju sekcije je prethodilo nekoliko pripremnih sastanaka sa proizvođačima, predstavnicima lokalnih samouprava, poljoprivrednih savetodavnih i matičnih službi, veterinarskih stanica i veterinarskih instituta.

Region ima dobre geografske i klimatske uslove za razvoj ovčarstva i kozarstva, dosta raspoloživih pašnjaka i obradivih livada. Dobri klimatski uslovi i dužina vegetacionog perioda, u ovom delu Srbije, mogu da obezbede dovoljnu količinu kvalitetne kabaste hrane, a ekološka sredina i raznovrsnost biljnog pokrivača, dodaju specifičnost i dodatnu vrednost proizvodima. Lokalne samouprave Zaječarskog i Borskog okruga su prepoznale potencijal za uzgoj ovaca i koza i u svojim budžetima odredile podsticaje za ovu vrstu proizvodnje. Zahvaljujući subvencijama lokalnih samouprava evidentiran je blagi porast polјoprivrednih gazdinstava koji se bave ovčarstvom i kozarstvom. Članovi sekcije kao najveći problem navode otkup i plasman proizvoda.
Glavna uloga ove sekcije je da se u ovom delu istočne Srbije organizuje proizvodnja mesa za određene vrste ovaca i koza koje su hranjene po spremnoj recepturi, do određene težine, sa dogovorenom cenom i za poznatog kupca. Pored toga će farmeri imati priliku da kroz rad stručnih i specijalističkih službi dođu do novih znanja koja mogu primeniti u ovčarstvu i kozarstvu.
Sledeći sastanak je zakazan za početak avgusta meseca, a tema sastanka će biti presek stanja u proizvodnji ovaca i koza.

Galerija fotografija