Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga

POSETA FIRMAMA ZAJEČARSKOG OKRUGA

Dejan Tošić, direktor Privredne komore Srbije- RPK Zaječar, Dimitrije Ivanović, sekretar Udruženja za prehrambenu industriju PKS, Veljko Jovanović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju PKS i Dijana Dijanović, stručni saradnik za poljoprivredu PKS-RPK Zaječar posetili su firme iz Zaječarskog okruga.

 

Poljoprivredno dobro Zaječar
U Poljoprivrednom dobru Zaječar razgovarano je sa direktorom Duškom Kalajdžićem. PD Zaječar je članica Agromarket Grupe od 2008. godine. Ovo privredno društvo se bavi proizvodnjom semenskih useva ratarskog bilja, kao i doradom u sopstvenom doradnom centru. Drugi segment je voćarska proizvodnja (višnja i šljiva ) što predstavlja sirovinsku bazu za preradu u hladnjači kapaciteta 1000 tona. Prerada voćnih plodova je praćena sistemom kvaliteta ISO 22000 i HACCAP. Na sastanku je, pored ostalog, bilo reči o planovima za dalji razvoj firme, kao i saradnji sa Privrednom komorom Srbije - RPK Zaječar.

PD 1

PD 2

PD 3

 

PD4

 

Pivara u Zaječaru
Kоmpаniја „Heineken Srbija“ dоо Zајеčаr аktivnо pоsluје u dvе pivаrе - u Nоvоm Sаdu i Zајеčаru. Pivаrа u Zајеčаru pоnоsnа je nа svојu dugоgоdišnju trаdiciјu i pivаrskо umеćе kоје dаtirа јоš оd 1895.
Оd sаmоg pоčеtkа svоg pоslоvаnjа kоmpаniја Heineken pridаје vеliku vаžnоst nајvišеm kvаlitеtu svојih prоizvоdа. Upоtrеbа lоkаlnih sirоvinа u prоizvоdnji igrа znаčајnu ulоgu, skоrо 90% dоbаvlјаča sirоvinа sа kојimа kоmpаniја pоsluје su iz Srbiје.
Dejan Vatović, tehnički direktor i Sonja Jović, supervizor QMS- a govorili su na sastanku i o invеsticiјama koje su ulоžеnе u mоdеrnizаciјu prоizvоdnih pоstrојеnjа, kаo i u pаkоvаnjе i kvаlitеt. Pоrеd invеsticiја u tеhnоlоgiјu i prоizvоdnju, kоmpаniја dosta ulaže i u оbrаzоvаnjе svојih zаpоslеnih.
Obim proizvodnje u pivari u Zaječaru se svake godine povećava i 2016 je iznosio 850.000 hl piva

pivara 1

Pivara2

 

Adonis doo Sokobanja
Adonis je porodična firma koja posluje 25 godina i bavi se organi¬zovanjem otkupa, prerade, pakovanja i prodaje lekovitog bilja i čajeva. Od samog početka Adonis pro¬mo¬više edukaciju berača i održiv način iskorišćavanja prirode u cilju očuvanja biodiverziteta. Vlasnik firme Nebojša Stanojević i njegov sin Nenad Stanojević, direktor firme, govorili su o svojim planovima u daljem poslovanju, između ostalog i da su zainteresovani za organsku proizvodnju lekovitog bilja.
Sa predstavnicima ovih firmi razgovarano je o modernizaciji Komorskog sistema, novom načinu uređenja i funkcionisanja kao i uslugama koje ona pruža.

Adonis 1

Adonis 2

Adonis 3

7. sajam ZDP

Vreme do sajma

parlament

drugi o nama