Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga

PREDSTAVNICI MINISTARSTVA FINANSIJA U PKS-RPK ZAJEČAR

U organizaciji PKS-RPK Zaječarskog i Borskog upravnog okruga i Ministarstva finansija-Sektor za carinski sistem i politiku, 26. aprila 2017.g. održan je stručni skup namenjen izvoznicima, uvoznicima, špediterima i dr. carinskim zastupnicima, kao i svima koji posluju ili nameravaju da posluju sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini (EU, CEFTA, EFTA, Turska).  
U punoj sali PKS-RPK Zaječar okupljenim privrednicima su predstavljene najnovije izmene carinskih propisa, izmene carinske tarife (CT) za 2017.godinu, kao i novine koje privrednicima donosi regionalna konvencija o PAN-EVRO-MED (PEM) preferencijalnim pravilima o poreklu.
Prisutnima se obratio v.d. direktora Dejan Tošić koji je naglasio da je jedan od strateških ciljeva Privredne komore Srbije aktivno delovanje na unapređenju privrednog razvoja zemlje, povećanju izvoza, jačanju konkurentnosti srpske privrede i razvoju preduzetništva. Značaj ovakvih skupova je veliki i on je naglasio da Privredna komora Srbije ostvaruje veoma dobru saradnju sa Ministarastvom finansija kao i svim ostalim ministarstvima i institucijama u Srbiji koja se, pre svega ogleda u kreiranju svih zakonskih rešenja i pravilnika u oblasti privrede, a sve u cilju kreiranju otvorenog, podsticajnog i prosperitetnog privrednog ambijenta.


Milka Živanović i Jelena Simić, ispred Ministarstva finansija, Sektor za carinski sistem i politiku, predstavile su  ključne izmene Carinskog zakona koje su stupile na snagu početkom februara, kao i one odredbe koje će se primenjivati od 1. jula 2017. godine.
Lidija Nenadović, ipred Odelјenja za carinsku politiku Ministarstva finansija, predstavila je Uredbu o usklađivanju carinske tarife za 2017. godinu kojom se vrši usaglašavanje nomenklature sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2017. godinu.
Detalјe oko primene i izmene vezane za aktuelnu reviziju PEM-a (Pan-evro-mediteranske konvencije), u svom izlaganju iznela je Tatjana Stanić.
Tokom diskusije bilo je reči o nekim konkretnim situacijama na koje su privrednici nailazili u svom poslovanju, a upućen im je poziv da svoje predloge, sugestije i inicijative koje su u delokrugu rada formiranih radnih grupa PKS i Ministarstva finansija za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema, dostavljaju Komori Zaječar. Sve inicijative će biti razmatrane pri kreiranju novog Carinskog zakona koji se očekuje do kraja ove godine.

Galerija fotografija