Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga

OD 1.JUNA ODREĐENA OVLAŠĆENJA PREKO PKS- RPK ZAJEČAR

U privrednoj komori Srbije - Regionalnoj privrednoj komori Zaječarskog i Borskog upravnog okruga, privrednici mogu, od 1. juna 2017.g. da dobiju sledeće potvrde, uverenja i mišljenja koja su potrebna za domaće poslovanje:
1.    Uverenje o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavki koje se izdaje radi ostvarivanja povolјnijeg tretmana robe domaćeg porekla u postupcima javnih nabavki (u Srbiji i zemljama CEFTA)
2.    Potvrda da se roba ne proizvodi u zemlјi izdaje se radi ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja carine ili prava na plaćanje smanjenih carinskih dažbina
3.    Mišlјenje o ispunjenosti uslova za unošenje naziva “Srbija” u poslovno ime privrednog društva
4.    Mišlјenje o jedinom ponuđaču robe domaćeg porekla, jedinom pružaocu usluge ili izvođaču radova služi kao pomoćna informacija u postupku javne nabavke sa direktnim pregovaranjem
5.    Saglasnost zdravstvenim ustanovama za pružanje ugostitelјskih usluga trećim licima izdaje se zdravstvenoj ustanovi koja obavlјa registrovanu delatnost na teritoriji Republike Srbije, radi dobijanja odobrenja nadležnog ministra za pružanje ugostitelјskih usluga trećim licima
6.    Potvrda o članstvu u Privrednoj komori Srbije- za tendere, vize, ostale namene
7.    Potvrda o bonitetu firme

kao i sledeća uvozno-izvozna dokumenata:
1.    Overa cenovnika,faktura, deklaracija,  (komercijalnih,špediterskih)
2.    Overa pozivnih pisama radi izdavanja ulaznih poslovnih viza
3.    Overa ostalih izvoznih dokumenata (izjave, normativi, paking liste)
Naknadno, kada se stvore uslovi, krenuće se sa izdavanjem i ostalih izvozno-uvoznih dokumenata.

Za dodatne informacije kontakt telefoni su: 019210136 i 019210133.


Upis učenika - dualno obrazovanje
Pravilnici - dualno obrazovanje
parlament
RS MTTT baner

.