Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga

PROGRAMI FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

program za inovacije

Fond za inovacionu delatnost nastavlјa sa sprovođenjem Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija, kroz koje se dodelјuje finansijska pomoć za razvojne projekte inovativnih preduzeća u Srbiji. Finansiranje za sprovođenje ovih programa u visini od 2, 7 miliona evra je obezbeđeno iz budžeta Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošlјavanje (sporazum o zajmu sa Svetskom bankom).

PROGRAM RANOG RAZVOJA (MINI GRANTS PROGRAM) je namenjen privatnim mikro i malim preduzećima u ranim fazama razvoja, koja razvijaju tehnološku inovaciju i imaju potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine, kao i jasnu tržišnu potrebu.
Ko može da se prijavi: mikro i mala preduzeća iz privatnog sektora u većinskom srpskom vlasništvu, koja su osnovana u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima i nisu starija od tri godine u trenutku prijave.
Visina sredstava: do 80.000 evra za projekte u trajanju do 12 meseci, s tim što Fondovo finansiranje može pokriti maksimalno 85% budžeta projekta. Minimum 15% od ukupno odobrenog budžeta projekta mora biti obezbeđeno od strane Podnosioca Prijave iz drugih, po mogućstvu privatnih izvora, nezavisno od Fonda.

PROGRAM SUFINANSIRANJA INOVACIJA (MATCHING GRANTS PROGRAM) je namenjen privatnim mikro, malim i srednjim preduzećima, osnovanim u Srbiji, koja razvijaju tehnološku inovaciju sa konkurentnom pozicijom na lokalnom/svetskom tržištu i jasnom tržišnom potražnjom.
Ko može da se prijavi: mikro, mala i srednja preduzeća iz privatnog sektora, osnovana u Srbiji u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima
Visina sredstava: do 300.000 evra za projekte u trajanju do 24 meseca, s tim što Fondovo finansiranje pokriva maksimalno 70% budžeta projekta za mikro i mala preduzeća, odnosno maksimalno 60% za srednja preduzeća. Minimum 30% od ukupno odobrenog budžeta mora biti obezbeđeno od strane Podnosioca Prijave ukoliko su u pitanju mikro ili mala preduzeća, odnosno minimum 40% ukoliko su u pitanju srednja preduzeća. Finansiranje mora doći iz drugih izvora nezavisno od Fonda, kao što su privatni izvori, investicioni fondovi, fondovi rizičnog/privatnog kapitala ili lični izvori Podnosioca Prijave.

Oblasti industrije: Fond će razmotriti finansiranje projekata iz svih privrednih grana i svih oblasti nauke i tehnologije.

Dozvolјeni troškovi: zarade (uklјučujući poreze i doprinose za zaposlene na projektu), oprema i materijal za istraživanje i razvoj, poslovni prostor i podrška poslovanju, stručne usluge vezane za istraživanje i razvoj i usluge podizvođača, stručnjaci/savetnici za istraživanje i razvoj, prijava patenta i prateći troškovi, sertifikacije.

Kako se prijaviti za Programe finansiranja:

- Prijava se podnosi putem portala za prijavlјivanje - www.inovacionifond.rs i svi detalјi procesa nalaze se u Priručniku Programa (Program Grant Manual), dostupnim na istoj adresi;

- Sve dokumente za prijavu obezbeđuje Fond preko portala za prijavu i svoje internet stranice. Obrasci za prijavu se popunjavaju na jeziku na kome su napisani. Proces procene projekata poveren je nezavisnim međunarodnim recenzentima i nezavisnoj Ekspertskoj komisiji;

Rok za prijavu: 1. septembar 2017. godine

Kontakt:
Program ranog razvoja: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Program sufinansiranja inovacija: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.