Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga

RADIONICA „POBOLJŠANJE PREGOVARAČKIH VEŠTINA I PRODAJE“

U PKS-RPK Zaječar održana je obuka za poboljšanje pregovaračkih veština i prodaje u organizaciji Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ i PKS – Centra za organsku proizvodnju i RPK Zaječar. Ove obuke su prvenstveno namenjene primarnim proizvođačima organskih proizvoda kao i proizvođačima koji žele da se preorijentišu na ovaj vid proizvodnje.

Razlog organizovanja ovakvog vida obuke je taj što organski proizvodi već nekoliko godina unazad uzimaju sve veći udeo tržišta EU, ali i Srbije, budući da je sve veći broj konzumenata svestan dodate vrednosti zdrave, organske hrane. Cilj treninga je bio da učesnici saznaju kako da istraže mogućnosti postojećeg i potencijalnog tržišta, kako da se pripreme za različite vrste sastanaka, ali i kako da na pravi način predstave svoje proizvode.


„Privredna komora Srbije i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ imaju odličnu saradnju unazad više godina. Ovo je jedna dobra osnova za Komoru Zaječar, da organizacijom ovakve jedne radionice proširi saradnju sa GIZ-om. Naš kraj, Timočki region, ima izuzetne potencijale u delu organske proizvodnje, ali to još uvek nije razvijeno. Pre mesec dana u zaječarskoj Komori je održano predavanje o primarnoj organskoj proizvodnji i o trendovima u njoj, tako da su ove radionice neki logičan nastavak. To je jedna od mogućnosti da se naši proizvođači organske proizvodnje usavrše, da saznaju na koji način da podignu svoju proizvodnju. Sa druge strane, ovo može biti motivacija i za one koji žele tek da počnu da se bave organskom proizvodnjom“, istakao je Dejan Tošić, v.d. direktora PKS-RPK Zaječar.
Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ sa Privrednom komorom Srbije, kao glavnim partnerom, organizuje podršku i sve što je drugo moguće da pomogne PKS i regionalnim komorama da one pomognu kompanijama u Srbiji da što bolje plasiraju svoje proizvode u zemlji i u regionu, ili da ih izvezu.
„Mi zapravo pripremamo kompanije koje su proizvođači ili prerađivači ili kompanije koje rade u uslužnom sektoru organske proizvodnje za komunikaciju sa kupcima, za pregovaranje, za prodaju, za bolji marketing proizvoda, za izvoz (ukoliko ima količina) i saradnju sa domaćim i stranim kupcima i kompanijama. Zapravo, mi malo podižemo poslovne kapacitete, pomažemo im da se njihovi proizvodi i usluge što bolje vide, da se što bolje prezentuju i plasiraju. Vaše podneblje je pogodno za organsku proizvodnju jer ništa nije zagađeno, a vaši ljudi se trude i rade. Ima interesovanja za organsku proizvodnju i kompanije koje e se bave konvencionalnom proizvodnjom sve više deo svojih hektara opredeljuju za organsku jer je tržište zapadne Evrope, pogotovo nemačko tržište, zainteresovano za zdrave proizvode“, istakla je Maja Grizelj, konsultant GIZ-a.
Deset ovakvih radionica za podršku proizvodima, boljem pregovaranju i plasmanu, proizvođačima i prerađivačima biće organizovano širom Srbije. U Zaječaru je obuku pohađalo 15 učesnika- proizvođači organskih proizvoda kao i proizvođači koji će se baviti ovom proizvodnjom.

 Galerija fotografija